<

Hazreti Ebubekir Sözleri

en yeni sözler 17 Nisan 2016 0
Hazreti Ebubekir SözleriHazreti Ebubekir En Güzel  Sözleri

♥ Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!”

♥ Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.”

♥Hz. Muhammed ‘e tapan bilsin ki o öldü. Allah ‘a tapan bilsin ki Allah ölmez.”

♥ Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.”

♥ Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terketmektir.”

♥ Haramı terketmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.”

♥ Sabredin, her şeyin başı sabırdır.”

♥ Dört şeyi dört yere bırakın;uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete.”

♥ Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.”

♥ Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.”

♥ Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.”

♥ Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.”

♥ Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.”

♥ Kim kendi nefsini, kusurundan dolayı kınar ve ona kızarsa, Allah o kimseyi azâbından emin kılar.”

♥ Allah rızâsı için olmayan hiçbir sözde hayır yoktur.”

♥ Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, ulaşınca da onu geç, yâni daha başka hayırlar ara.”

♥ Umutlarınız yok olup, emelleriniz kesilmeden ve kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü değerlendirin.”

♥ Bilir misiniz, cezası en çabuk verilen günah hangisidir? Azgınlık, ana baba ve akraba ile alakayı kesmek.”

♥ Bir toplumda ahlaksızlık yaygın hale gelirse, Allah o toplumun tümünü cezalandırır.”

♥ Hemen ceza vermeye yeltenme; zirâ onun en azı bile acıtıcıdır; bu işte görevliysen hafifi ile yetin.

♥ Sen kendini ıslah et, düzelt; yoksa halk seni düzeltir.”

♥ Her şeyde tehdit savurma; aksi takdirde heybetin gönüllerden silinir.”

♥ Mal cimrilerde, silah korkaklarda, fikir (re’y) zayıflarda olursa işler bozulur.”

♥ Her nefsin aşırı istekleri vardır; nefsin dizginini onun eline verirseniz alabildiğine gider.”

♥ Af etmede ve ceza vermede sözün ciddiyetten uzak olmasın; aksi takdirde ne güveninden emin olan, ne de tehdidinden korkan olur.”

♥ Azıksız kabre giren, gemisiz deniz yolculuğuna çıkan gibidir.”

♥ Suçtan daha ağır bir ceza ile tehdit etme; Çünkü onu uygularsan günaha girersin; uygulamazsan yalancı çıkarsın.”

♥ Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, kendi aleyhinedir. Bunlar da: azgınlık, döneklik ve düzenbazlıktır.”

♥ Yönetici dahi olsa, ondan hakkını almak istediğin gibi sen de onun hakkını ver.”

♥ Allah’a en itaâtkâr insan, günahına en çok düşman olandır.”

♥ Sana dostluk yapana karşı sen de iyi dost ol; fakat bütün dostlarını, haklarını alma hususunda eşit tut.”

♥ Bir insan, halkın yönetimini üstlenir de, onları Allah’ın kitabı ile yönetmezse, Allah ona lanet eder.”

♥ Bir toplum, Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu zillete düşürür.”

♥ Ne söylediğine ve ne zaman söylediğine iyi bak, dikkat et!”

♥ Sevmen aşırı olmasın; buğzun da yıpratıcı olmasın.”

♥ İyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan yöneticiye itaât eden kimse kurtuluşa erer ve onun üzerinde bulunan hakkını ödemiş olur.”

♥ Ölümü çok iste ki, sana hayat bağışlansın.”

♥ Hayrı kaçırırsan onu elde etmeye çalış; şer ile yüz yüze gelirsen, ondan kaç.”

♥ Ölüm, âhiret belalarının hepsinden kolay; dünya belalarının hepsinden zordur.”

♥ Nefsinize uymaktan sakının. Ancak arzu, tamah ve öfkesini yenen felaha erecektir.”

♥ Suçsuz bir insana zulmeden kimseyi, Allah en aşağı bir duruma düşürür.”

♥  Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir

Sizde Bu Yazıyla İlgili Bir Yorum Yapın »