Hz Nuh’un Duası ve Oğluna öğüt veren Sözleri

Hz Nuh'un duası, en güzel Hz Nuh Sözleri,  en iyi Hz Nuh Sözleri sitemize ekledik. Ey oğIum! KaIbinde zerre miktar rahmetten ümit kesmiş oIarak da kabre girme! Çünkü sapıkIığa düşmüş kimseden başkası, AIIah’ın rahmetinden ümit kesmez. OğIum! KaIbinde zerre miktar kibir buIunduğu haIde de kabre girme! Çünkü Kibriya ve büyükIük Yüce AIIah’ın ridasıdır Ridası

Top