<

gece okunacak dualar

en yeni sözler 25 Şubat 2016 0
gece okunacak dualar
Gece okunacak dua, korkuldu vakit okunacak dualar, en etkili dualar enyeni sozler.com da en güzel dualar. 

Gece Korkulduğu Zaman Okunacak dua

gece okunacak dua 

Türkçe Okunuşu:

Yâ ardu Rabbî ve Rabbüke’llahu, eûzü billahi min şerrike ve min şerri mâ fîke ve min şerri mâ yedübbü aleyke ve eûzü billahi min şerril esedi vel esvedi ve minel hayyeti vel akrebi ve min sâkinil beledi ve min şerri vâlidin ve mâ veled.

 

Türkçe Anlamı:

“Ey yerin ve benim Rabbim olan Allah. Yerin ve üzerindekilerin şerrinden ve içindeki kötülerin şerrinden ve üzerinde yürüyenlerin şerrinden Sana sığınırım. Arslanın, siyah ve beyaz yılanların, akrebin ve şehirde yerleşmiş olanların, ana ve evlâtların şerlerinden Sana sığınırım Allah’ım. ”

Açıklama:

Yerden ve yer üzerindeki çeşitli şer mahlukattan Allah’a sığınmamız gerekiyor. Çünkü biz âciz birer mahlukuz, hiç birisinin hakkından gelemeyiz, Rabbimiz yardım etmedikçe. Çeşitli hayvanlar bize düşmandır. Ayrıca ana baba, evlâda; evlâd da ana babaya düşmandır. Evlâdın ana babaya fazlasıyla düşman olduğu Kur’anda sabittir. Bütün bunlardan sığınmak vazifemizdir.Sizde Bu Yazıyla İlgili Bir Yorum Yapın »