Günün Duası – Resimli

enyenisozler.com olarak bu günde insanları deşarj eden, yenileyen, neşeli ve huzurlu bir yaşam sunan günün duasını yayınlıyoruz. Günün Duası Resimli, Günün duaları,  günün duası, en güzel günün duaları. resimli günün duaları, günün duası resimli. Sizlerde sevdiklerinize bu en güzel günün dualarından göndererek onların güne huzurlu  ve neşeli başlamasına katkı sağlarsınız. Mevlam Dualarımızı Kabul etsin sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Amin…

En Güzel Günün Duası

Allahım rahmetine ve korunmana sığındım. kalbimi kin ve kibirden arındır. sana nasıl en yürekten yalvarılabilirse öyle yalvarmak istiyorum. elimden tek gelen bu ve sen her şeye hakimsin. hakkımızda ne takdir buyuracağını en iyi sen bilirsin. kalbime iman ve güven indir. bu günahkar halimle beni kulluğuna kabul buyur.
Allahım! fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen neftsen, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
Yüce Rabbimiz! Bu zulümler ve gafletler arasında yorgun düştüm. rahmetinle beni destekle. irademi güçlendir. bana ahlakı, ilmi, iffeti, iyiliği sevdir. bana seni daha iyi tanıma fırsatı ver. Ey her şeyi bilen ve lütfetmek isteyen Allahım, sana daha içten nasıl yalvarabilirim bilmiyorum.
Rabbim! Bildiğim ve bilmediğim tüm dillerle sana sesleniyorum. hangi dilden olursak olalım senden başka bizi anlayacak yok. bizim dilimizdekini de kalbimizdekini de bilen sensin. Sen Semi ve Alimsin. Ey Rahmanürrahim.
Allahım! aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşehadetullah ve hayatıma istikametullah, bedenime ibadetullah ver.
nesillerimizden İslama ve Kurana hadimler yetiştir.
Ya Rabbi!
günün duası resimli 1

günün duası resimli 1

Bizi insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi ve arzi afatlardan muhafaza eyle.
vatanımıza milletimize, dinimize, mesleğimize ve meşrebimize, namusumuza ve hakikatımıza hizmet eden her türlü hizmetkarları muhafaza-i emin eyle. Ya rabbi! onları hilelerden, tuzaklardan, her türlü su-i kasdlardan muhafaza eyle
ağlayan alem-i islamı ittihad-ı islamla güldür ya rabbi!
evlerimizde hastalıkların sebebi olan ervah-ı habiseleri mevadd-ı şerireleri hak ile yeksan eyle Rabbim. Şifalara vesile olan ruh-u kudsileri ervah-ı Aliyeleri nasip eyle ya rabbi!
Kuranın ve Risale-i Nurun nurunu hakim eyle rabbim.
İbrahim as.a ateşi, davud as.a dağı demiri, Süleyman as.a insi ve cinni, Muhammed asm.a şems ve kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarına ve kalplerine risale-i nuru musahhar yap.
Bize ve nur talebelerine,umum ehli imana hüsn-ü hatime ver
ve cennetül firdevsle mesud kıl.

Günün Duası Resimli

Ya rabbi! Riyakarane söylediğimiz sözleri Muhammed sav hatırına onun imanının senin yanındaki kıymeti, değeri hatırına kabul-ü karin eyle ya rabbi.
günün duası 13

günün duası 13

hizmet-i imaniyede daim, kaim, saim eyle ya rabbi.
hizmette ihlasla, takva ile, sadakatle, ictinab-ı kebairle devam etmeyi nasip eyle ya rabbi.
Kimin bizde hakları hukukları varsa, kim bize dua ediyorsa, kime söz vermişsek; ya rabbi! onlara da merhamet eyle, dertlerini bertaraf eyle!
Allahım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim,
günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. öyleyse katından bir af ile beni bağışla. bana merhamet et.
Çünkü bağışlaması ve merhameti çok olan yalnızca sensin.
rabbimiz! bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla. şüphesiz sen vehhabsın.
Rabbim!
uful edenlerden ve zeval bulanlardan elimi çek,
kalbimi dahi mecazi mahbublardan vazgeçir,
vicdanımı dahi fanilerden yüz çevirt. “La uhıbbul afilin”
Rabbim yalnız seni istiyorum ve yalnız seni çağırıyorum ve yalnız seni talep ediyorum ve yalnız seni görüyorum ve yalnız seni biliyorum ve yalnız seni söylüyorum.
Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız sensin.
Allahım, bana helal rızıklardan nasip ederek haram rızıklarından koru.
lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.
Ya rab! pişmanım, utanıyorum, sayısız günahlarımdan ar ediyorum.
perişanım, zelilim. istikrarsız yaşamaktan gözyaşı döküyorum. garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, hastayım, acizim, yaşlıyım, ihtiyarsızım. “el-aman” diyorum, af diliyorum dergahından, yardım istiyorum
Ey Allahım
günün duası 14

günün duası 14

“kullarımdan hakkıyla şükredenler pek azdır.” buyuran rabbimiz. lütuflarına vefasızlığımdan dolayı mahcubum. bizi hakkıyla şükreden o azların yolundan yürüt. bizi kendimize getir. kalbimize şükür sahiplerini sevdir.
Allahım, ruhu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin
üzerimize huzur, sabır ve şükür indir rabbimiz.
Allahım, kalbimizi hasetten, dilimizi gıybetten, kulaklarımızı küfürden uzak kıl.
rabbim! razı olacağın Salih amel işlememi bana ilham et. neslimi de Salih kimseler yap. sana döndüm sana teslim oldum.
rabbim, beni ruhumun, aklımın, kalbimim ve cismimin hanesinden emin eyle. ve bunları nurlandır ya münevviran nur …
rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
ya rabbi, iman ile özümüzü, haya ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayırlı eyle.
Allahım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. hadis
Allahım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. amin
Allahım bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle. bana fayda verecek şeyleri öğret. beni, bana fayda verecek ilimle  nasiplendir. hadis
Allahım! sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. beni de affet. hadis
“Allahım. kuvvetimin za’fa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz ederim. Ey merhametlilersin en merhametlisi! herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin rabbi sensin. İlahi! huysuz ve yüzsüz bir düşmanın eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğim akrabadan bir dosta bile bırakmayacak kadar bana merhametlisin. Ya rab! eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim bela ve sıkıntılara hiç aldırmam, fakat senin merhametin bunları da göstermeyecek kadar geniştir.
Ya rab gazabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan senin karanlıkları aydınlatan din ve dünya işlerini dengeleyen nuruna sığınırım. razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. bütün kuvvet ve kudret ancak seninledir.” peygamberimizin miraç öncesi duası
Allahım! senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki bütün hayırları niyaz ediyorum. bilmediğim ve bilmediğim  geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınıyorum.               senden cenneti ve ona ulaştıracak hertürlü söz ve ameli bana nasip etmeni diliyorum. cehennemden ve ona götürecek  hertürlü söz ve amelden sana sığınıyorum. Allahım kulun ve elçin Hz. Muhammed asm ın senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum ve Onun sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.
Allahım. bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. hadis
Allahım nefsime takvasını ver ve nefsimi temizle. sen temizleyenlerin en hayırlısısın. sen nefsimin dostu ve mevlasısın. Amin. Hadis
Allahım! senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Amin. hadis
Günün Duası Resimli

Günün Duası Resimli

Allahım! seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Amin. hadis
Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan Allahım!

Merhameti sonsuz biricik Rabb’imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

bu mücrim bendelerini nefislerimizin, insî ve cinnî şeytanların ilkâ etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut.. rahmetinle muamele buyur da, bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat.. kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kıl.

Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı gözümü, kuvvetimi, senin yolunda kullanmayı nasip eyle.
Rabbim! Beni cüz’i ihtiyarımın dahi eline bırakma. Amiiin!

 Resimli Günün Dası

YORUM YAZ

izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort türk porno porno escort izmir escort bursa üvey anne pornosu porno izle indir escort bayan escort izmir