yunus emre sözleri

en güzel Yunus Emre Sözleri ve Yunus Emre Aşk sözlerini enyenisozler.com sitesi olarak yayınlıyoruz.  Anlamlı Yunus Emre Sözleri

Yunus Emreden Seçme Sözler:

 1. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
 2. Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
 3. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
 4. Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır.
 5. İlim, kendini bilmektir .
 6. Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahı dinmez.
 7. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.
 8. Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.
 9. Hoştur bana senden gelen.Ya gonca gül,yahut diken.Ya hayattır,yahut kefen. Nârın da hoş,nurun da hoş.Kahrın da hoş,lütfun da hoş.
 10. Benlik davasını bırak Muhabbetten olma ırak Sevgi ile dolsun yürek Hoşgörülü olmaya bak…
 11. Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.
 12. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için…
 13. Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.
 14. Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.
 15. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
 16. zulum ile abad olanin akibeti berbad olur.
 17. Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?
 18. Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
 19. Kırma dostun kalbini; Onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; Sulamaya ibrik yok.
 20. Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.
 21. Bir kez gönül yıktın ise Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin’ yüzün’ yumaz değil.
 22. Biz gelmedik dava için, Bizim işimiz sevda için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldik.
 23. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
 24. Maharet güzeli görebilmektir,Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, Alem herkes bilsin ki şunu; En büyük ibadet SEVEBİLMEKTİR…

mevlana yunus emre sözleri

 1. Eğer, İlerde Birgün KEŞKE Demek İstemiyorsan, 3 Şeyi Doğru Seç! EŞİNİ, İŞİNİ, ARKADAŞINI.
 2. Dervişlik olsaydı tâc ile hırka Biz dahi alırdık otuza kırka…
 3. Olsun be aldırma Yaradan yardır…Sanmaki zalimin ettiği kârdır… Mazlumun ahı indirir şâhı… HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR…
 4. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.
 5. Söze târîh yedi yüz yediydi, Yunus cânı bu yolda fidîyidi.
 6. Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.
 7. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.
 8. Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
 9. Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.
 10. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.
 11. Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
 12. Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak…
 13. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.
 14. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.
 15. Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.
 16. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
 17. Dünya yalan kardeşim,(yunus emre sözleri) dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
 18. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır…
 19. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
 20. ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur.

mevlana sözleri

 1. Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.
 2. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.
 3. Bir kez gönüI yıktın ise bu kıIdığın namaz değiI, yetmiş iki miIIet dahi eIin, yüzün, yumaz değiI.
 4. Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.
 5. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. “yunus emre sözleri”
 6. Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
 7. Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
 8. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.
 9. Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.
 10. Eğer hor eğer hürmet Kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı Yemeğe kim gelir.
 11. Mansur’um, uş dâra geldim, Yusuf’um, pazara geldim. Aslanım, şikâra geldim, velâkin yatağım orda.
 12. Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.
 13. Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
 14. Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan,ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.
 15. Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çâresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar.
 16. Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, Alem herkes bilsin ki şunu; En büyük ibadet sevebilmektir.yunus emre sözleri

Yunus Emre Aşk sözleri

 1. Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.
 2. Yunus sözi alimden, zinhar olma zalimden, korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüştür.
 3. Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lâkin sakın unutma ki; Sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.
 4. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.
 5. Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.
 6. Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanmaki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Herşeyin bir vakti vardır.
 7. Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin ‘yüzün’ yumaz değil.
 8. Eğer bir mümin’in kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.
 9. Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.
 10. Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.
 11. Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler
 12. Eğer, ilerde bir gün “keşke” demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.
 13. Dört kitabın manasını okudum tahsil ettim. Aşka gelince gördüm, bir uzun hece imiş.
 14. Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak.
 15. Zulum ile abad olanın akıbeti berbad olur.
 16. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.
 17. Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
 18. Dervişlik dedikleri, hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.
 19. Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
 20. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
 21. Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.

yunus emre sözleri

 1. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
 2. Cümleler doğrudur sen doğru isen,
 3. Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
 4. Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü.
 5. Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
 6. Aşıklar ölmez, ölen hayvan imiş.
 7. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olurmuş
 8. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
 9. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.
 10. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
 11. Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.
 12. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.Aşka münkir ademi bu meydandan sürmüşler.
 13. Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
 14. Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.
 15. Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.
 16. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni…
 17. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz..
 18. Derviş Yunus sana söyleme derler

Ya ben öleyim mi söylemeyince

 1. Eğer aşkı sever isen can olasın.

Kamu derdine hem derman olasın.

Yunus emre sözlerimizin bugün lük sonuna geldik bir önceki yazımız yunus emre aşk sözleri yazımızı okumak istermisiniz..

YORUM YAZ

izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort türk porno porno escort izmir escort bursa üvey anne pornosu porno izle indir escort bayan escort izmir