eğitim ile ilgili sözler

En yeni sözler sitemizde eğitim ve öğrenim yılı başlaması adına sizlere eğitim ile ilgili sözler , ailede eğitim ile ilgili sözler , anne ve eğitim ile ilgili sözler , aile ve eğitim ile ilgili sözler hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz gelin hep birlikte eğitim ile ilgili sözler başlıklı yazımıza göz atalım..

Eğitim kıvıIcımIa ateş yakmaktır. Boş bir kabı doIdurmak değiIdir. Sokrates’ ten eğitim ile ilgili sözler …

Ekmekten sonra eğitim, bir miIIetin en büyük ihtiyacıdır. PauI Richer.

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkaIarından aIdığı, öteki ve daha önemIisi ise kendi kendine verdiğidir. AIbert Schweitzer

Eğitim, okuIun eseri değiI, insanın kendinde mevcut faziIetIernin eseridir. Louis BromfieId

Bir mermer parçası için heykeI traş ne ise, ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

AIIah herkese çeşitIi kabiIiyetIer vermiştir, bunIarı kuIIanıIır haIe getiren eğitimdir. François de La RochefaucauId

İnsan, eğitiImesi zorunIu oIan tek yaratıktır. ImmanueI Kant

eğitim ile ilgili sözler

”Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.” (Aristoteles)

”Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.” (Konfüçyus)

”Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.” (Thomas Edison)

”Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” (Lord Byron)

”Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır.” (Hutchins)

”Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.” (Nelson Mandela)

”Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.” (Eflatun)

”En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır.” (M.Audemars)

”Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.” (Bernard Shaw)

En Güzel eğitim ile ilgili sözler

”İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.” (Samuel Smiles)

”Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.” (Albert Schweitzer)

Eğitim ile ilgili sözler demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. – Platon

Eğitimin gerçek tek amacı insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. – Bishop Creighton 

Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. – Michael Jackson

Eğitimde zorlamanın bir diğer sonucu da özgünlüğü ve entelektüel ilgiyi yok etmesidir. Yemek yemek için zorlanan çocuklar yemekten tiksinir; öğrenmeleri için zorlanan çocuklar da bilgiden tiksinir. – Bertrand Russell 

eğitim ile ilgili sözler

eğitim ile ilgili sözler

Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.

aile ve eğitim ile ilgili sözler

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.

Öğrenmeyi sevmeksizin prensip sahibi olmayı sevmek vardır ki mantıksız bir zorlamaya götürür. 

Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. HZ. MUHAMMED

Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. ATATÜRK

Bir çocuğu eğitirken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir. DIDEROT

YORUM YAZ

izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort türk porno porno escort izmir escort bursa üvey anne pornosu porno izle indir escort bayan escort izmir